എന്നും പത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോള്‍ ചില വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.... അത്തരത്തിലുള്ള എന്റേതായ വ്യഥകള്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ കോറിയിടുന്നു...

...ലിങ്കുകളില്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ കാണാം...

Wednesday, November 30, 2016

പോസ്റ്റിനു വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ്...

ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകള്‍ ചുരുങ്ങി ഒടുവില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റുന്നത് വരെയെത്തി...